Praha Forum 2000 – Diskuse se zaměřuje na význam ISIS na Blízkém východě, a její dopady

Prague Forum 2000
interview Forum 2000 audience forum 2000
Moderator: Miroslav Dušek
Panel Discussion: Gilles Kepel, Falah Mustafa Bakir, Hussein Shobokshi,Salam Fayyad, Amre Moussa
Talk focuses on the significance of ISIS in the Middle East, and the ways in which it is symptomatic of larger issues.
Dvě otázky byly položeny na začátku panelu. Za prvé, proč nastalo překvapení při vzniku ISIS – jak jsme se sem dostali, byl to důsledek arabského jara? Za druhé, jsme svědky rozcestí srovnatelné s překreslování hranic a obnovení rovnováhy pravomocí po rozpadu Sovětského svazu?Zatímco ISIS zdánlivě získává trakci jako světový fenomén, mnoho z panelistů se shodli, že to bude krátkodobý pohyb. Problémy, které vedly k ISIS mají ve skutečnosti hlubší kořeny.Hussein Shobokshi, podnikatel a publicista, a Falah Mustafa Bakir, ministr zahraničních věcí regionální vlády Kurdistánu, vyjádřili své obavy mezinárodního společenství a jeho intervence v blízkovýchodních záležitostech; konkrétně pan Shobokshi popsal Střední východ jako „oběť pokrytectví“ od Arabů a muslimů interně, a od mezinárodně obce navenek.

Pan Bakir popsal na Blízký východ jako s historii popírání, otázky identity, nedostatek demokracie a hluboce zakořeněných diktátorských režimů. Zpochybnil účinnost revolucí v nezralých společnosti s tím, že jsou náchylné k bytí „unesen extrémisty.“

Panelisté obecně dohodnuté, že Egypt bude tvrz na Blízkém východě do budoucna. BothSalam Fayyad, bývalý premiér Palestiny, a Amre Moussa, bývalý generální tajemník Ligy arabských států finan, se dohodly, že na Blízkém východě se ubírá směrem k období fragmentace. Vzali na vědomí, že otázka Palestiny je třeba se zabývat, aby co nový systém na Středním východě;regionální posun směrem k řádné správě věcí veřejných, všeobecné reformy a demokracie, stejně jako zaměření na mladou generaci musí objevit.

Source: http://www.forum2000.cz